mandag 8. mars 2010

Kvinnene's dag.

I dag er det kvinnenes dag, og da er det noen ord som ringer: likestilling, respekt, forståelse, frihet. Det er noen av ordene jeg begynner å tenke på. Og det er viktig vi fortsetter og kjempe for at vi skal ha like muligheter som menn. Og ikke få en dårligere økonomi som senere går ut over pensjon osv bare fordi pga mamma-pensjon fordi vi får barn. Om alle skulle droppet og få barn, hadde det ikke da blitt lite av folk som skal ta vare på mennesker som er syke, i nød eller folk til å jobbe og produsere.

Men nå skal ikke jeg skrive og skrive. Men benytter muligheten til å legge ut noen bilder av noen av de flotte kvinnene etter hva jeg måtte mene.Ingen kommentarer: