onsdag 29. april 2009

Why? I feel so damn lost without you!

DU er fantastiske, alle ord i verden kan ikke riktig beskrive deg, ellers er de som er nær allerede brukt opp.

Ingen kommentarer: